Mediarekisteri

Rekisterin nimi on Helsingin Kansanlähetyksen mediarekisteri ja se on seloste henkilötietojen käsittelystä mediasisällöissä.

Rekisteriä pitää ja rekisteristä vastaa Helsingin Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry (HEKL), Karjalankatu 2 A 1, 00520 Helsinki, hekl@sekl.fi.

HEKL tuottaa mediasisältöä äänittämällä ja kuvaamalla erilaisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia, esitelmiä ja haastatteluja, jolloin henkilöistä tallennetaan ääntä ja kuvaa. Esiintyvien henkilöiden nimet voidaan mainita.

Henkilötietojen käsittely perustuu esiintyvien henkilöiden osalta suostumukseen. Muiden tilaisuuteen osallistuvien henkilötietojen käsittelyn peruste on oikeutettu etu perustuen siihen, että HEKL toiminnan järjestäjänä äänittää ja kuvaa tilaisuuden. Äänittämisestä ja kuvaamisesta ja kuvattavista paikoista informoidaan etukäteen.

Mediarekisteri muodostuu henkilöistä, jota osallistuvat tuotettuun mediasisältöön kuvissa tai äänellä. Kerättäviä henkilötietoja ovat henkilön kuva, ääni ja nimi.

Mediasisältöä voidaan lähettää live-striimattuna tai tallenteelta ja se voidaan laittaa julkisesti katsottavaksi internetin ääni- ja kuvapalvelujen välittämistä tarjoavissa verkkopalveluissa.

Mediasisällöstä tehtävä tallenne voidaan myös luovuttaa eteenpäin esimerkiksi internet tai TV-kanavalla näytettäväksi. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen toiminnan kannalta.

Mediasisältö on julkaistavaa tietoa. Mediasisältö tallennetaan HEKL:n käytössä oleville pilvipalvelualustoille, joiden käyttöoikeudet ovat erikseen määritellyillä henkilöillä. Sisältö voidaan tallentaa katseltavaksi tai kuunneltavaksi myös internetin mediapalveluja tarjoaville sivustoille.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, peruuttaa suostumus milloin tahansa sähköpostitse tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen ja tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.